Golobrdci

Golobrdci Đuro Mesić

  • Knjiga "Golobrdci" je nastajala iz znatiželje prema korijenima, poštovanju i ljubavi prema mojim pretcima, a nastavila stvarati kao ljubav i poštovanje prema svim stanovnicima kroz prošlost sela Golobrdaca. Na 220 stranica knjige-monografije je preko 300 godina povijesti sela od turskih vremena do danas. Zapisane su zemljopisne posebnosti, gospodarski razvoj i napredak mjesta, politika, sport, kultura, crkva. Posebnost sadržaja su Rodoslovna stabla svih obitelji kroz povijest do danas prikupljena iz Matičnih knjiga i Stališa duša te si uzimama za pravo nazvati je Matičnom knjigom mjesta Golobrdci. Osim istraživanja državnih i crkvenih arhiva velik doprinos davali su kazivači počevši prije više od 15 godina do danas, koristeći i dobivene fotografije. O nekim događajima pisao sam kao aktivni sudionik koristivši osobnu arhivu i fotografije. U tiskanom izdanju Matice Hrvatske knjiga je izdana 2019. godine, a ovdje nadopunjena novo dobivenim podatcima.
  • Matica Hrvatska
  • 220 pages